Arusha, Tanzania

Maasai Village Tour near Ngorongoro Crater

Photos © Sheldon Swenson

Grain spread out to dry.
Back to Bulletin 343